Leasing Partner Twim partnerem w biznesie.

Kalkulacja OC

Kalkulator składki OC to formularz, którego wypełnienie pozwoli mi uzyskać informacje potrzebne do wyliczenia stawki za ubezpieczenie OC. Imię, nazwisko oraz numer PESEL to dane niezbędne do sprawdzenia przebiegu ubezpieczenia w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Zweryfikowanie szkodowości w UFG umożliwi przedstawienie rzetelnej oferty.

Dane kontaktowe

Dane pojazdu

Dane właściciela/właścicieli pojazdu:

Informacje ogólne:

  • Obsługi zawartych za pośrednictwem Agencji umów ubezpieczenia, w tym w szczególności przekazywania ubezpieczycielom wszelkich danych oraz dokumentów niezbędnych do zawarcia i kontynuowania umów ubezpieczenia, przekazywania poprzez kontakt telefoniczny, przesyłania na wskazany numer telefonu (SMS) lub na adres e-mail informacji o zbliżającym się terminie zapłaty składki lub o zbliżającym się końcu trwania umowy ubezpieczenia.
  • Przesyłania ofert produktów ubezpieczeniowych.
  • Przesyłania na adres e-mail oraz poprzez kontakt telefoniczny ofert zawarcia umowy ubezpieczenia dedykowanych dla mnie oraz dokumentacji związanej z zawartymi umowami ubezpieczenia (polis).
  • W celach analitycznych (lepszego doboru produktów ubezpieczeniowych do moich potrzeb).
  • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją Agencji prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją Agencji prawnie uzasadnionego interesu.